Tin tức công ty

THƯ CHÚC TẾT 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚ THÀNH CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 CUNG CHÚC TÂN XUÂN – VẠN SỰ NHƯ Ý

Ngày Doanh Nhân Việt Nam

HAPPY VIETNAM ENTREPRENEURS DAY Ngày 13-10 hằng năm là Ngày Doanh Nhân Việt Nam, nhằm khuyến khích và tôn vinh vai trò quan trọng của đội