Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần công nghệ Phú Thành cần tuyển: Vị trí tuyển dụng: 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡