Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty cổ phần Công nghệ Phú Thành cần tuyển 01 Nhân viên kế toán tổng hợp Làm việc tại: Khu công nghiệp Phú Thị,

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO Công ty cổ phần công nghệ Phú Thành có nhu cầu cần tuyển 01 kế toán kho. Mô tả công

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần công nghệ Phú Thành cần tuyển: Vị trí tuyển dụng: 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡