Đại hội cổ đông quý III năm 2018

Ngày 6/10/2018, Công ty cổ phần công nghệ Phú Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông quý III năm 2018 – đây là hoạt động thường niên của công ty được thực hiện 3 tháng một lần. Tại đại hội lần này, các cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  • Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2018
  • Thông qua kế hoạch hoạt động cho quý IV năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019
         Đồng thời, tại đại hội cũng bầu bổ sung và sắp xếp nhân sự của HĐQT, Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát phù hợp với tình hình mới của công ty nhằm mục đích xây dựng bộ máy quản lý chuyên nghiệp, hiện đại. Từ đó, có thể quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách chuyên nghiệp nhất. Mục tiêu đem đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt nhất, đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất và nâng cao sự tín nhiệm của các tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước, đối tác trong và ngoài nước đối với công ty.
100% các cổ đông đã tham gia cuộc họp và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội đã để ra, thể hiện quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: