THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚ THÀNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9