CÔNG TY PHÚ THÀNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG SINH NHẬT BÁC

Những ngày tháng 4, tháng5 về, khắp nơi trên mọi miền đất nước lại rực rỡ cờ hoa, náo nức với các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam  – thống nhất đất nước 30/4 và mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.