Phú Thành, ngôi sao lấp lánh cùng nhịp đập trẻ thơ

Vn là vy, không quá ta sáng, nhưng Phú Thành vn chân thành đi cnh nhng yêu thương ca khp Vit Nam, đồng hành cùng các chương trình vì cng đồng.

Vn là vy, không quá ta sáng, nhưng Phú Thành vn chân thành đi cnh nhng yêu thương ca khp Vit Nam, đồng hành cùng các chương trình vì cng đồng. Năm nay, mt chút đóng góp ca Phú Thành ti Chương trình Trái tim cho em ca Viettel cũng như mt ước mơ ca Ban Giám Đốc và toàn th nhân viên ca Phú Thành, cu chúc các em, nhng trái tim bé nh và dũng cm vượt qua được khó khăn và vt v, chúc nhng n cười ca tr thơ s tht rng r trong Mùa Xuân, đểđộng lc cho chúng tôi, cho mi người và cho toàn Vit Nam sng tt, sng đẹp, biết chia s, hy sinh và cng hiến.

Phú Thành mun là mt ngôi sao, nh thôi, nhưng sáng, và sáng mãi để cùng vi nhng ngôi sao khác lp lánh trên nn tri Vit.

Ai ơi, ai hi xin đừng

Bỏ qua cơ hội xây rừng Yêu thương!